Iets over het pensioenlab

omdat pensioen helemaal niet saai hoeft te zijn

Stichting PensioenLab is opgericht in 2014 door de jongerenvakbonden CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals met als doel de belangen te behartigen van jongeren in de pensioendiscussie. Wij zorgen ervoor dat jongeren meepraten en meebeslissen over pensioen en de toekomst van het pensioenstelsel.

Stichting PensioenLab brengt jongeren samen, zodat ze tot een visie over pensioenen kunnen komen en een stem kunnen laten horen in de pensioendiscussie. Ook ambieert de stichting verjonging van de pensioenfondsbesturen en verantwoordingsorganen. Op dit moment is 2% van de pensioenfondsbestuurders jonger dan 35 jaar. Via de stichting worden jongeren getraind en geplaatst in deelnemersraden, verantwoordingsorganen en besturen. Zodat ook de stem en belangen van jongeren binnen de fondsen niet genegeerd kan worden.

CNV Jongeren
CNV Jongeren komt op voor de jonge werkenden in Nederland: de bijbaners, de stagiairs, de starters en doorgroeiers. Wij houden goed in de gaten dat je veilig en prettig kunt werken, dat je rechten worden beschermd en dat beleidsmakers rekening houden met de toekomst van jongeren. Daarnaast helpen we je met al je vragen en problemen over stagelopen, solliciteren, werk en inkomen. CNV Jongeren biedt niet alleen praktische hulp en advies aan jongeren op school en de arbeidsmarkt, wij hebben meer dan 55 jaar ervaring in het succesvol ontwikkelen en uitvoeren van zowel nationale als internationale projecten. Altijd in samenwerking met jongeren. Zie ook: www.cnvjongeren.nl en volg ons op facebook: www.facebook.com/CNVJongeren/.

FNV Jong
FNV Jong is een belangenorganisatie vóór en dóór jongeren. FNV Jong maakt zich hard om ervoor te zorgen dat jouw eerste stappen op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk verlopen. Want iedere jongere die we beter op weg helpen bij een stage, (bij)baan of vakantiebaan brengt ons weer één stapje dichter bij een arbeidsmarkt waar jongeren de ruimte krijgen. Wij komen op voor de rechten van jongeren en zorgen ervoor dat scholen, werkgevers en politiek hun zaken beter regelen. Belangrijke thema's zijn het verminderen van de jeugdwerkloosheid, het verhogen van de minimumjeugdlonen en het zorgen voor betere stages tegen eerlijke vergoedingen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat jongeren goed geïnformeerd worden over hun rechten en plichten op het gebied van werk, stage en bijbanen. Zie ook www.fnvjong.nl.

VCP Young Professionals
De VCP Young Professionals is een vereniging die de belangen van Young Professionals behartigt. Deze professionals zijn over het algemeen jonge werknemers met relatief korte werkervaring en een middelbare of hogere opleiding uit vele verschillende sectoren en branches. De VCP Young Professionals laat de stem van jongeren horen in het sociaaleconomisch debat en bij de politiek. VCP Young Professionals is ook een netwerk waar jonge professionals hun ervaringen kunnen uitwisselen. Zie ook www.vcp.nl.

De campagne ‘Hoe zit jij er later bij’ is in opdracht van PensioenLab ontwikkeld door CNV Jongeren. De campagne is een opvolging van het pensioenonderzoek (Knoef, Been, Putten, 2018) dat in opdracht van PensioenLab is uitgevoerd door Universiteit Leiden.